Η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου στους Αγίους Τόπους

Θέματα που αφορούν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 8:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου στους Αγίους Τόπους

Δημοσίευση από angieholi »

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.
01.jpg
Τήν Πέμπτην, 15ην /28ην Ὀκτωβρίου 2010, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἑώρτασε τήν 70ήν ἐπέτειον τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.

04.jpg
05.jpg
Διά τόν ἑορτασμόν αὐτόν ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὡς εὐχαριστία πρός τόν Θεόν διά τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἔθνους μας τῇ βοηθείᾳ Αὐτοῦ ἐκ τῆς δεινῆς Γερμανικῆς κατοχῆς τῶν ἐτῶν τοῦ 1940-44 καί ὡς δέησις πρός τόν Θεόν διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν προασπιζόμενοι τήν ἐδαφικήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἐλευθερίαν τοῦ ἔθνους ἡμῶν.
06.jpg
07.jpg
Τῆς Δοξολογίας ταύτης προέστη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό πολλῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου.
11.jpg
Κατά τήν δεξίωσιν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τούς προσελθόντας διά τῆς κάτωθι συντόμου προσφωνήσεως:
«Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Ἅγιοι ἀδελφοί καί Πατέρες,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἐπί τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν τῆς Ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, σύσσωμος ἡ Γεραρά Ἁγιοταφιτική ἡμῶν Ἀδελφότης μετά τοῦ Χριστεπωνύμου λαοῦ κατήλθομεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα χρεωστικῶς ἀνεπέμψαμεν εὐχαριστηρίους δοξολογίας εἰς τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν.

Προσέτι δέ ἱκετηρίους δεήσεις ἀνεπέμψαμεν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ πίστεως καί Πατρίδος ἀγωνίσαμένων καί ἡρωϊκῶς πεσόντων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν κατά τοῦ ὄντως τιτανίου ἀγῶνος τῶν ὑπερμάχων τοῦ φωτός τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας ἐναντίον τῶν εἰσβολέων τοῦ σκότους τῆς δαιμονιώδους ναζιστικῆς καί φασιστικῆς αὐτοειδωλολατρείας.

Ἐλευθερία κατά τήν Ἑλληνορθόδοξον συνείδησιν δέν εἶναι ἄλλο τι ἀπό τό «κατά φύσιν ζῆν» τόν ἄνθρωπον. Μέ ἄλλα λόγια, ἐλευθερία ὡς τό ὑπέρτατον ἀγαθόν τῆς ζωῆς εἶναι ἡ φυσική κατάστασις τῆς θεόθεν ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου.

Ὑπέρ αὐτοῦ τοῦ θείου καί ὑπερτάτου ἀγαθοῦ τῆς θεονόμου καί χριστοπρεποῦς ἐλευθερίας, τῆς ἐκπηγαζούσης ἐκ τῆς σεσαρκωμένης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πανηγυρίζομεν καί ἡμεῖς συμμετέχοντες εἰς τήν ἐπινίκιον χαράν τῆς σημερινῆς ἐπετείου τοῦ «Ὄχι», τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.

Τό μέγα μήνυμα τοῦ «Ὄχι», τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἀπευθυνόμενον πρός ὅλον τόν κόσμον, ἀφορᾷ εἰς τό ἀναφαίρετον δικαίωμα κάθε λαοῦ καί ἔθνους νά ἀπολαμβάνῃ εἰς τό ἀκέραιον τήν ἐθνικοθρησκευτικήν αὐτοῦ ταυτότητα καί ἀνεξαρτησίαν του.

Ὑψώνομεν τό ποτήριον Ἡμῶν ἀναφωνοῦντες «Ζήτω ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940!». «Ζήτω τό εὐσεβές ἡμῶν Ἔθνος!», «Ζήτω τό χριστεπώνυμον γένος τῆς Οἰκουμενικῆς Ρωμηοσύνης!»

Χρόνια πολλά.
Μετά ταύτην ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου εἶπεν ὅτι εἶχε τήν τιμήν νά ἑορτάζῃ μετά τῆς συζύγου του καί τῶν συνεργατῶν του θρησκευτικάς καί ἐθνικάς ἑορτάς, τάς ὁποίας μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ἑορτάζει ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, ἡ σφυρηλατήσασα τήν ἐθνικήν ὀρθόδοξον ἡμῶν συνείδησιν καί ταυτότητα καί ἐν συνεχείᾳ ἀνέγνωσε τό Μήνυμα τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Δημητρίου Δόλλη πρό τόν Ἀπόδημον Ἑλληνισμόν, ἔχον οὕτως:
28η Οκτωβρίου 1940. Μία επέτειος, ένας θρύλος, μία μνήμη και ένα χρέος.

Εκείνη ακριβώς την ιστορική στιγμή όλοι οι Έλληνες μαζί απάντησαν «ΟΧΙ» και αμφιβήτησαν το αήττητο του εχθρού, αντιτάσσοντας το υπερήφανο πνεύμα της Ελευθερίας. Το «ΟΧΙ» είναι το μέγιστο κατόρθωμα της ενότητας και της αποφασιστικότητας των Ελλήνων.

Για όλους τους Έλληνες, αυτό το ιστορικό ορόσημο δεν αποτελεί απλώς ένα ένδοξο επεισόδιο της μακραίωνης ιστορίας της Πατρίδας μας. Η εποποιΐα του στρατού μας, το ακατάβλητο φρόνημα τόσων μαχητών που αψήφησαν το θάνατο, η αντίσταση ενός ολόκληρου λαού απέναντι στην ωμή επιβουλή ολοκληρωτικών καθεστώτων, προκάλεσαν το θαυμασμό του ελεύθερου κόσμου. Συμβόλισαν με τον καλύτερο τρόπο τα πανανθρώπινα ιδανικά της ελευθερίας, του πατριωτισμού και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Μέσα στη δίνη του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μία χρονική στιγμή, κατα την οποία οι δυνάμεις του φασισμού και του ναζισμού κατείχαν το σύνολο σχεδόν της Ευρώπης και πρόβαλλαν ως νικητές, μία μικρή χώρα με περιορισμένα υλικά μέσα κατίσχυσε μιας αλαζονικής Αυτοκρατορίας. Και απέδειξε ότι η προάσπιση της ελευθερίας δεν είναι ζήτημα αριθμών, αλλά εθνικής ενότητας και ομοψυχίας ενός υπερήφανου λαού, που γνωρίζει να εκπληρώνει το χρέος του απέναντι στην Ιστορία και τους συμάχους του.

Η σημερινή Ελλάδα τηρεί την παρακαταθήκη που της κληροδότησαν οι ένδοξοι αγωνιστές. Αντλώντας αυτοπεποίθηση από τα σημαντικά επιτεύγματα που ακολούθησαν, αντιμετωπίζουμε τις ποικίλες προκλήσεις του μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος με την αισιοδοξία που εμπνέει η ενότητα του απανταχού Ελληνισμού.

Η 28η Οκτωβρίου 1940 θα παραμείνει πάντα μία ζωντανή δύναμη και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Ας κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ ενώπιον όλων εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους, για να ζησουμε εμείς με ελευθερία και ειρήνη. Οι πράξεις τους θα συμβολίζουν αιώνια την πάλη του δικαίου με το άδικο, την πάλη για την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι χρέος και καθήκον μας να θυμόμαστε τις θυσίες των προγόνων μας. Ας τιμήσουμε την ιερή αυτή επέτειο, κάνοντας πράξη τα οράματά τους.
Ἠκολούθησε τό κέρασμα καί ὁ ἀδελφικός ἀσπασμός καί αἱ Πατριαρχικαί εὐλογίαι τοῦ Μακαριωτάτου πρός τούς συνεορταστάς καί εὐλαβεῖς προσκυνητάς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Αναδημοσίευση από: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/10/28/2246/
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πατριαρχείον Ιεροσολύμων”