Πού οι Μάγοι βρήκαν τον γεννηθέντα Χριστό;;;;

Ερωτήματα περί της Αγίας Γραφής

Συντονιστής: Συντονιστές

Άβαταρ μέλους
Harrys1934
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1041
Εγγραφή: Πέμ Σεπ 28, 2006 8:00 am
Τοποθεσία: ¨οπου γη και Πατρις
Επικοινωνία:

Πού οι Μάγοι βρήκαν τον γεννηθέντα Χριστό;;;;

Δημοσίευση από Harrys1934 »

ΠΟΥ ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΝ ΓΕΝΝΙΘΕΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟ;
ΣΤΗΝ ΦΑΤΝΗ; «Η ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;
Μεγάλη διαφωνία υπάρχει μεταξύ των ερευνητών, περί του τόπου και του χρόνου όπου οι Μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό.

Υπάρχει μακρύς κατάλογος Αγίων ερμηνευτών όπως ο Χρυσόστομος Ιερώνυμος Ευσέβιος που διαφωνούν στο ζήτημα αυτό. Πότε εφανερώθει το Άστρο την ημέρα της γεννήσεως; « ¨η δύο χρόνια πριν ¨η δύο χρόνια μετά; Που προσκύνησαν οι Μάγοι τον Χριστό, στο σπίτι καθώς λέγει ο Ματθαίος στο ¨Β ,16- ¨η στην Φάτνη καθώς λέγει ο Λουκάς στο ¨Β-7-;

Οι μάγοι είδαν το άστρο και το ακολούθησαν Και πως και γιατί το ακολούθησαν; Λένε πολλοί ήχαν δημιουργίσει Σύνοδο πλανητών τα άστρα. Μα σύνοδο πλανητών γίνεται κάθε είκοση χρόνια. ¨Επρεπε κάθε είκοση χρόνια να έχουμε τους Μάγους ¨η μάγους στην πόρτα μας;

Είναι πολλά τα ερωτήματα και όταν θα πας από την μία μεριά τότε σκοντάφτεις στην άλλη. Γιαυτό τελικά δεν ευρέθη ο ένας ο ξεχωριστός που θα έδινε την απάντηση , και να συμφωνήσουν και οι άλλοι. Ιδού το Μέγα ερώτημα ΄
Καλή ακρόαση Χάρης

Άβαταρ μέλους
ROMFAIA
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 621
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 21, 2006 8:00 am
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από ROMFAIA »

Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος• Μὴ φοβεῖσθε• ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν Χριστὸς Κύριος ἐν πόλει Δαυῒδ. 12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φάτνῃ. 13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων• 14 Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 15 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ' αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους• Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 καὶ ἦλθον σπεύσαντες καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. (Λουκ. β' 7-11, 16).
«Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς µάγους ἠκρίβωσεν παρʼ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινοµένου ἀστέρος, 8 καὶ πέµψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεµ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου• ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ µοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν µεγάλην σφόδρα. 11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον µετὰ Μαρίας τῆς µητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σµύρναν.» (Ματθ. Β΄ 7-10)
Αν παρατηρήσουμε τα δύο κείμενα θα δούμε ξεκάθαρα ότι η μεν προσκύνηση των ποιμένων εγένετο σε «βρέφος κείμενον εν τη φατνη» η δε προσκύνηση των Μάγων σε «παιδίο εις την οικία». Με δεδομένο ότι η Παναγιά μας ακολούθησε όλο τον ιουδαικό νόμο περί καθαρισμού της μετά την γέννα, και επίσης η περιτομή του Κυρίου μας έγινε κατά νόμον την έβδομη ημέρα στην Ιερουσαλήμ, ενώ πληροφορούμαστε ότι μετά την προσκύνηση των Μάγων η Ιερή οικογενεια ανεχωρησε άμεσα στην Αίγυπτο συμπεραίνουμε ότι η προσκύνηση των Μάγων συνέβη αρκετό καιρό μετά την γέννηση του Κύρίου μας.
Το πόσο καιρό μετά είναι ασαφές, αλλά με βάση την λογική ότι ο Ηρωδης διέταξε την σφαγή των νηπίων κάτω των δύο ετών το πιθανότερο είναι ότι αυτά τα δύο έτη έχουν άμεση σχέση τόσο με την εμφάνιση του «αστέρος», που κατά τον Ιερό Χρυσόστομο επρόκειτο για άγγελο και όχι για φυσικό αστρονομικό φαινόμενο(ομιλία εις το κατά Ματθαίον ), όσο και με την γέννηση του Κυρίου μας.
Περισσότερα μπορεί κανείς να βρει στα σχόλια του ιερού Χρυσοστόμου στο κατά Ματθαίον. Όλο το έργο υπάρχει σε ψηφιακή μορφή εδώ :
http://patrologia.ct.aegean.gr/PG_Migne ... thaeum.pdf
ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΖΕΙ
ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΖΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Άβαταρ μέλους
Harrys1934
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1041
Εγγραφή: Πέμ Σεπ 28, 2006 8:00 am
Τοποθεσία: ¨οπου γη και Πατρις
Επικοινωνία:

ΠΟΥ ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΝ ΓΕΝΝΙΘΕΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟ;;;

Δημοσίευση από Harrys1934 »

Εάν η περιτομή έγινε στις -40- μέρες πως δεν φοβίθηκαν τον Ηρώδη που είχε διατάξει την σφαγή των νηπίων από δύο χρονών και κάτω;

Άβαταρ μέλους
ROMFAIA
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 621
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 21, 2006 8:00 am
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από ROMFAIA »

Η περιτομή έγινε την εβδόμη κατα τον νόμο των Ιουδαίων. Στίς σαραντα ημέρες έγινε η Υπαπαντή. Το γεγονός αυτό εξιστορεί ο ευαγγελιστής Λουκάς στο Βʼ κεφάλαιο, στ.22-35.
Συνέβη 40 μέρες μετά τη γέννηση του Κυρίου. Σύμφωνα με το Μωσαϊκό Νόμο, η Παρθένος Μαρία, αφού συμπλήρωσε το χρόνο καθαρισμού από τον τοκετό, πήγε στο Ναό της Ιερουσαλήμ μαζί με τον Ιωσήφ, για να εκτελεσθεί η τυπική αφιέρωση του βρέφους στον Θεό, κατά το «παν άρσεν διανοίγον μήτραν άγιον τω Θεώ κληθήσεται» και για να προσφέρουν θυσία, που αποτελούνται από ένα ζευγάρι τρυγόνια ή δύο μικρά περιστέρια.
Κατά τη μετάβαση αυτή, δέχθηκε τον Ιησού στην αγκαλιά του ο υπερήλικος Συμεών.

Και αυτό ακριβώς είναι που απαντά στο ερώτημά σου Χάρη.
Εφόσον η σφαγή των νηπίων και η φυγή στην Αίγυπτο έγινε αμέσως μετά την προσκύνηση των Μάγων, πως στις επτά και στις σαραντα ημέρες η ιερή οικογένεια μετέβη στα Ιεροσόλυμα για να ποιήσει τα υπό του νόμου οριζόμενα?

Αυτό από μόνο του μας δείχνει πως η προσκύνηση των Μάγων έγινε μετά από τις σαράντα μέρες, άρα οι μάγοι δεν βρήκαν τον Κύριο στην φάτνη αλλά σε σπίτι όπως μας γνωστοποιεί ο Λουκάς στο ευαγγέλιο του. Δεν καταλαβαίνω που μπερδεύεσαι?
ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΖΕΙ
ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΖΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Άβαταρ μέλους
Harrys1934
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1041
Εγγραφή: Πέμ Σεπ 28, 2006 8:00 am
Τοποθεσία: ¨οπου γη και Πατρις
Επικοινωνία:

ΠΟΥ ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΒΡΗΚΑΑΝ ΤΟΝ ΓΕΝΝΙΘΕΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟ;;;

Δημοσίευση από Harrys1934 »

Και πάλι το ερώτημα μένει. Ο Ηρώδης ψ΄΄αχνει να τον βρεί αλλού και εκείνος είναι μέσα στα πόδια του;

Άβαταρ μέλους
ROMFAIA
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 621
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 21, 2006 8:00 am
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από ROMFAIA »

Βρε Χαρη θα μας τρελλάνεις? Τόση ώρα σου γραφω πως ο διωγμός έγινε πολύ μετα την γέννηση του Χριστού. Διάβασε σε παρακαλώ προσεκτικά τα παραπάνω.
Υπάρχουν πατερες που ισχυρίζονται πως η προσκύνηση των μάγων και ο διωγμός έγινε όταν ο Κύριος ήταν σχεδόν δύο χρόνων. Σε καμμία περίπτωση πάντως δεν έγινε πριν η Παναγιά μας σαραντίσει...άρα και η προσκύνηση των μάγων σε καμμία περίπτωση δεν έγινε πριν τις σαραντα ημέρες, άρα δεν έγινε στην φάτνη.
ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΖΕΙ
ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΖΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Άβαταρ μέλους
tinios
Έμπειρος Αποστολέας
Έμπειρος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 231
Εγγραφή: Τρί Νοέμ 13, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από tinios »

Συμφωνώ απολύτως, όπως πάντα σχεδόν, με την αγαπητή ROMFAIA!
Θα ήθελα να προσθέσω πως και το υπέροχο κοντάκιο των Χριστουγέννων, ενισχύει αυτή την άποψη:
"Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι,
Μάγοι δε, μετά αστέρος, οδοιπορούσι".
Που σημαίνει ότι ενώ οι ποιμένες ήταν παρόντες στη Θεία γέννηση, οι μάγοι απλώς αναζητούσαν το δρόμο, που τους έδειχνε ο Άγγελος- αστέρας.
Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο.

Άβαταρ μέλους
Harrys1934
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1041
Εγγραφή: Πέμ Σεπ 28, 2006 8:00 am
Τοποθεσία: ¨οπου γη και Πατρις
Επικοινωνία:

ΠΟΥ ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΝ ΓΕΝΝΙΘΕΝΤΑ ΧΡΙΣΌ;;;;

Δημοσίευση από Harrys1934 »

Μη βιάζεσε γιατί είναι σπουδαίο θέμα και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί θα πρέπει να συνδιάζεις και τους δύο Ευαγγελιστάς Λουκά, και Ματθαίο. Ο μεν ένας λέει ότι το άστρο κάθησε στο σπίτι και ο άλλος στην Φάτνη. Και ο Ματθαίος εδώ λέει. ¨Οταν οι μάγοι έφυγαν Τότε παρουσιάσθει Άγγελος στον ύπνο του Ιωσήφ και του λέει πάρε την μητέρα του παιδιού και το παιδί και φύγε για την Αίγυπτο και θα σε καλέσω όταν είναι ο καιρός να γυρίσεις. Και μόλις έφυγαν οι μάγοι έφυγαν και η εικογένεια για την Αίγυπτο. Βλέπεις εδώ ότι δεν ταιριάζουν αυτά που είπες πριν Μην βιάζεσε άστο φαϊ να καεί και μια φορά θα φτιάξεεις άλλο. ¨Οντος είναι σπουδαίο το θέμα. Μπορεί να μπουν με ησυχία κι' αλλοι στην παρέα να βγάλουμε πιο ωραίο συμπέρασμα ¨η θα τα κάνουμε του Ηρώδη
Αναμάνομεν

Άβαταρ μέλους
tinios
Έμπειρος Αποστολέας
Έμπειρος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 231
Εγγραφή: Τρί Νοέμ 13, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από tinios »

Φίλε Harry, μπορείς να παραθέσεις, σε παρακαλώ, το χωρίο του Ευαγγελιστού Λουκά, που αναφέρει πως το άστρο "κάθισε" στην φάτνη;
Όπως επίσης κι αυτό που αναφέρει πως οι μάγοι, προσκύνησαν το Χριστό στην φάτνη;
Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο.

Άβαταρ μέλους
ROMFAIA
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 621
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 21, 2006 8:00 am
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από ROMFAIA »

Εσύ βιάζεσαι Χαράλαμπε και δεν διαβαζεις προσεκτικά.
Ο ευαγγελιστής Ματθαίος γραφει για την προσκύνηση των μάγων:
Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς µάγους ἠκρίβωσεν παρʼ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινοµένου ἀστέρος, 8 καὶ πέµψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεµ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ µοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν µεγάλην σφόδρα. 11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον µετὰ Μαρίας τῆς µητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σµύρναν.
Δεν αναφέρεται φατνη από ότι βλέπεις στο κείμενο.

Ο δε Λουκάς δεν αναφερει πουθενά την προσκύνηση των μάγων αλλά μόνο των ποιμένων η οποία εγινε στην φάτνη.

Εγώ δεν διακρίνω διαφωνία μεταξύ τους....[/quote]
ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΖΕΙ
ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΖΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση

Επιστροφή στο “Αγία Γραφή”