Σελίδα 1 από 1

Μέθοδος μελέτης της Καινής Διαθήκης με σκοπό την ολοκλήρωση της σε 3 μήνες

Δημοσιεύτηκε: Παρ 03 Απρ 2020, 11:41
από Domna
Μέθοδος μελέτης της Καινής Διαθήκης με σκοπό την ολοκλήρωση της σε 3 μήνες

ΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1 Κατά Ματθαίον 1 Πράξεις των Αποστόλων 1,2
2 Κατά Ματθαίον 2 Πράξεις των Αποστόλων 3,4
3 Κατά Ματθαίον 3 Πράξεις των Αποστόλων 5,6
4 Κατά Ματθαίον 4 Πράξεις των Αποστόλων 7,8
5 Κατά Ματθαίον 5 Πράξεις των Αποστόλων 9,1
6 Κατά Ματθαίον 6 Πράξεις των Αποστόλων 11,12
7 Κατά Ματθαίον 7 Πράξεις των Αποστόλων 13,14
8 Κατά Ματθαίον 8 Πράξεις των Αποστόλων 15,16
9 Κατά Ματθαίον 9 Πράξεις των Αποστόλων 17,18
10 Κατά Ματθαίον 10 Πράξεις των Αποστόλων 19,2
11 Κατά Ματθαίον 11 Πράξεις των Αποστόλων 21,22
12 Κατά Ματθαίον 12 Πράξεις των Αποστόλων 23,24
13 Κατά Ματθαίον 13 Πράξεις των Αποστόλων 25,26
14 Κατά Ματθαίον 14 Πράξεις των Αποστόλων 27,28
15 Κατά Ματθαίον 15 Προς Ρωμαίους 1,2
16 Κατά Ματθαίον 16 Προς Ρωμαίους 3,4
17 Κατά Ματθαίον 17 Προς Ρωμαίους 5,6
18 Κατά Ματθαίον 18 Προς Ρωμαίους 7,8
19 Κατά Ματθαίον 19 Προς Ρωμαίους 9,1
20 Κατά Ματθαίον 20 Προς Ρωμαίους 11,12
21 Κατά Ματθαίον 21 Προς Ρωμαίους 13,14
22 Κατά Ματθαίον 22 Προς Ρωμαίους 15,16
23 Κατά Ματθαίον 23 Α' Προς Κορινθίους 1,2
24 Κατά Ματθαίον 24 Α' Προς Κορινθίους 3,4
25 Κατά Ματθαίον 25 Α' Προς Κορινθίους 5,6
26 Κατά Ματθαίον 26 Α' Προς Κορινθίους 7,8
27 Κατά Ματθαίον 27 Α' Προς Κορινθίους 9,1
28 Κατά Ματθαίον 28 Α' Προς Κορινθίους 11,12
29 Κατά Μάρκον 1 Α' Προς Κορινθίους 13,14
30 Κατά Μάρκον 2 Β' Προς Κορινθίους 15,16
31 Κατά Μάρκον 3 Β' Προς Κορινθίους 1,2
32 Κατά Μάρκον 4 Β' Προς Κορινθίους 3,4
33 Κατά Μάρκον 5 Β' Προς Κορινθίους 5,6
34 Κατά Μάρκον 6 Β' Προς Κορινθίους 7,8
35 Κατά Μάρκον 7 Β' Προς Κορινθίους 9,1
36 Κατά Μάρκον 8 Β' Προς Κορινθίους 11,12
37 Κατά Μάρκον 9 Β' Προς Κορινθίους 13 & Προς Γαλάτας 1
38 Κατά Μάρκον 10 Προς Γαλάτας 2,3
39 Κατά Μάρκον 11 Προς Γαλάτας 4. 5
40 Κατά Μάρκον 12 Προς Γαλάτας 6, & Προς Εφεσίους 1
41 Κατά Μάρκον 13 Προς Εφεσίους 2,3
42 Κατά Μάρκον 14 Προς Εφεσίους 4,5
43 Κατά Μάρκον 15 Προς Εφεσίους 6 & Προς Φιλιπττησίους 1
44 Κατά Μάρκον 16 Προς Φιλιππησίους 2,3
45 Κατά Λουκάν 1 Προς Φιλιππησίους 4 & Προς Κολοσσαείς 1
46 Κατά Λουκάν 2 Προς Κολοσσαείς 2,3
47 Κατά Λουκάν 3 Προς Κολοσσαείς 4& Α' Προς Θεσσαλον. 1
48 Κατά Λουκάν 4 Α' Προς Θεσσαλονικείς 2,3
49 Κατά Λουκάν 5 Α' Προς Θεσσαλονικείς 4,5
50 Κατά Λουκάν 6 Β' Προς Θεσσαλονικείς 1,2
51 Κατά Λουκάν 7 Β' Προς Θεσσαλονικείς 3 & Α' Προς Τιμόθεον 1
52 Κατά Λουκάν 8 Α' Προς Τιμόθεον 2,3
53 Κατά Λουκάν 9 Α' Προς Τιμόθεον 4,5
54 Κατά Λουκάν 10 Α' Προς Τιμόθεον 6 & Β' Προς τιμόθεον 1
55 Κατά Λουκάν 11 Β' Προς Τιμόθεον 2,3
56 Κατά Λουκάν 12 Β' Προς Τιμόθεον 4 προς Τίτον 1
57 Κατά Λουκάν 13 Προς Τίτον 2,3
58 Κατά Λουκάν 14 Προς Φιλήμονα 1& Προς Εβραίους 1
59 Κατά Λουκάν 15 Προς Εβραίους 2.3
60 Κατά Λουκάν 16 Προς Εβραίους 4,5
61 Κατά Λουκάν 17 Προς Εβραίους 6,7
62 Κατά Λουκάν 18 Προς Εβραίους 8,9
63 Κατά Λουκάν 19 Προς Εβραίους 10,11
64 Κατά Λουκάν 20 Προς Εβραίους 12,13
65 Κατά Λουκάν 21 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 1,2
66 Κατά Λουκάν 22 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 3,4
67 Κατά Λουκάν 23 Καθολική Επιστολή Ιακώβου & Καθ.Ετπστ. Α' Πέτρου 1
68 Κατά Λουκάν 24 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 2,3
69 Κατά Ιωάννην 1 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 4,5
70 Κατά Ιωάννην 2 Καθολική Επιστολή Β' Πέτρου 1,2
71 Κατά Ιωάννην 3 Καθολική Επιστολή Β' Πέτρου 3 & Καθ.Επιστ. Α' Ιωάννου 1
72 Κατά Ιωάννην 4 Καθολική Επιστολή Α' Ιωάννου 2,3
73 Κατά Ιωάννην 5 Καθολική Επιστολή Α' Ιωάννου 4,5
74 Κατά Ιωάννην 6 Καθολική Επιστολή Β' & Γ Ιωάννου
75 Κατά Ιωάννην 7 Καθολική Επιστολή Ιούδα 1 & Αποκάλυψις Ιωάννου 1
76 Κατά Ιωάννην 8 Αποκάλυψις Ιωάννου 2,3
77 Κατά Ιωάννην 9 Αποκάλυψις Ιωάννου 4,5
78 Κατά Ιωάννην 10 Αποκάλυψις Ιωάννου 6,7
79 Κατά Ιωάννην 11 Αποκάλυψις Ιωάννου 8,9
80 Κατά Ιωάννην 12 Αποκάλυψις Ιωάννου 10,11
81 Κατά Ιωάννην 13 Αποκάλυψις Ιωάννου 12,13
82 Κατά Ιωάννην 14 Αποκάλυψις Ιωάννου 14,15
83 Κατά Ιωάννην 15 Αποκάλυψις Ιωάννου 16
84 Κατά Ιωάννην 16 Αποκάλυψις Ιωάννου 17
85 Κατά Ιωάννην 17 Αποκάλυψις Ιωάννου 18
86 Κατά Ιωάννην 18 Αποκάλυψις Ιωάννου 19
87 Κατά Ιωάννην 19 Αποκάλυψις Ιωάννου 20
88 Κατά Ιωάννην 20 Αποκάλυψις Ιωάννου 21
89 Κατά Ιωάννην 21 Αποκάλυψις Ιωάννου 22


http://orthmad.gr/index.php?q=node/391

Re: Μέθοδος μελέτης της Καινής Διαθήκης με σκοπό την ολοκλήρωση της σε 3 μήνες

Δημοσιεύτηκε: Παρ 03 Απρ 2020, 11:43
από Domna
Μέθοδος μελέτης της Καινής Διαθήκης με σκοπό την ολοκλήρωση της σε 1 έτος


ΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1/1 Κατά Ματθαίον 1.
2/1 Κατά Ματθαίον 2.
3/1 Κατά Ματθαίον 3.
4/1 Κατά Ματθαίον 4.
5/1 Κατά Ματθαίον 5,1-26
6/1 Κατά Ματθαίον 5, 27-48
7/1 Κατά Ματθαίον 6, 1-16
8/1 Κατά Ματθαίον 6,17-34
9/1 Κατά Ματθαίον 7.
10/1 Κατά Ματθαίον 8, 1-13
11/1 Κατά Ματθαίον 8, 14-34
12/1 Κατά Ματθαίον 9,1-17
13/1 Κατά Ματθαίον 9,18-38
14/1 Κατά Ματθαίον 10,1-25
15/1 Κατά Ματθαίον 10, 26-42
16/1 Κατά Ματθαίον 11.
17/1 Κατά Ματθαίον 12, 1-21
18/1 Κατά Ματθαίον 12, 22-50
19/1 Κατά Ματθαίον 13,1-30
20/1 Κατά Ματθαίον 13,31-58
21/1 Κατά Ματθαίον 14, 1-21
22/1 Κατά Ματθαίον 14, 22-36
23/1 Κατά Ματθαίον 15, 1-20
24/1 Κατά Ματθαίον 15, 21-39
25/1 Κατά Ματθαίον 16.
26/1 Κατά Ματθαίον 17.
27/1 Κατά Ματθαίον 18, 1-20
28/1 Κατά Ματθαίον 18, 21-35
29/1 Κατά Ματθαίον 19.
30/1 Κατά Ματθαίον 20,1-16
31/1 Κατά Ματθαίον 20,17-34
1/2 Κατά Ματθαίον 21,1-22
2/2 Κατά Ματθαίον 21, 23-46
3/2 Κατά Ματθαίον 22, 1-22
4/2 Κατά Ματθαίον 22, 23-46
5/2 Κατά Ματθαίον 23,1-22
6/2 Κατά Ματθαίον 23, 23-39
7/2 Κατά Ματθαίον 24, 1-28
8/2 Κατά Ματθαίον 24, 29-51
9/2 Κατά Ματθαίον 25, 1-30
10/2 Κατά Ματθαίον 25, 31-46
11/2 Κατά Ματθαίον 26, 1-25
12/2 Κατά Ματθαίον 26, 26-46
13/2 Κατά Ματθαίον 26, 47-74
14/2 Κατά Ματθαίον 27, 1-26
15/2 Κατά Ματθαίον 27, 27-44
16/2 Κατά Ματθαίον 27, 46-66
17/2 Κατά Ματθαίον 28.
18/2 Κατά Μάρκον 1, 1-20 I
19/2 Κατά Μάρκον 1, 21-45
20/2 Κατά Μάρκον 2.
21/2 Κατά Μάρκον 3,1-19
22/2 Κατά Μάρκον 3, 20-35
23/2 Κατά Μάρκον 4,1-20
24/2 Κατά Μάρκον 4, 21-41
25/2 Κατά Μάρκον 5,1-20
26/2 Κατά Μάρκον 5, 21-43
27/2 Κατά Μάρκον 6,1-29
28/2 Κατά Μάρκον 6, 30-56
29/2 Κατά Μάρκον 7,1-23
1/3 Κατά Μάρκον 7, 24-37
2/3 Κατά Μάρκον 8,1-21
3/3 Κατά Μάρκον 8, 22-38
4/3 Κατά Μάρκον 9,1-29
5/3 Κατά Μάρκον 9, 30-50
6/3 Κατά Μάρκον 10,1-31
7/3 Κατά Μάρκον 10, 32-52
8/3 Κατά Μάρκον 11, 1-19
9/3 Κατά Μάρκον 11,20-33
10/3 Κατά Μάρκον 12, 1-27
11/3 Κατά Μάρκον 12, 28-44
12/3 Κατά Μάρκον 13, 1-23
13/3 Κατά Μάρκον 13, 24-37
14/3 Κατά Μάρκον 14, 1-26
15/3 Κατά Μάρκον 14, 27-52
16/3 Κατά Μάρκον 14, 53-72
17/3 Κατά Μάρκον 15,1-20
18/3 Κατά Μάρκον 15, 21-47
19/3 Κατά Μάρκον 16.
20/3 Κατά Λουκάν 1, 1-25
21/3 Κατά Λουκάν 1, 26-38
22/3 Κατά Λουκάν 1, 39-56
23/3 Κατά Λουκάν 1, 57-80
24/3 Κατά Λουκάν 2, 1-20
25/3 Κατά Λουκάν 2, 21-51
26/3 Κατά Λουκάν 3.
27/3 Κατά Λουκάν 4, 1-30
28/3 Κατά Λουκάν 4,31-44
29/3 Κατά Λουκάν 5,1-16
30/3 Κατά Λουκάν 5,17-39
31/3 Κατά Λουκάν 6, 1-26
1/4 Κατά Λουκάν 6, 27-49
2/4 Κατά Λουκάν 7, 1-35
3/4 Κατά Λουκάν 7, 36-50
4/4 Κατά Λουκάν 8,1-25
5/4 Κατά Λουκάν 8, 26-56
6/4 Κατά Λουκάν 9,1-17
7/4 Κατά Λουκάν 9, 18-36
8/4 Κατά Λουκάν 9, 37-62
9/4 Κατά Λουκάν 10,1-24
10/4 Κατά Λουκάν 10, 25-42
11/4 Κατά Λουκάν 11,1-28
12/4 Κατά Λουκάν 11,29-54
13/4 Κατά Λουκάν 12, 1-34
14/4 Κατά Λουκάν 12, 35-59
15/4 Κατά Λουκάν 13, 1-21
16/4 Κατά Λουκάν 13, 22-35
17/4 Κατά Λουκάν 14, 1-24
18/4 Κατά Λουκάν 14, 25-35
19/4 Κατά Λουκάν 15,1-10
20/4 Κατά Λουκάν 15, 11-32
21/4 Κατά Λουκάν 16.
22/4 Κατά Λουκάν 17,1-19
23/4 Κατά Λουκάν 17, 20-37
24/4 Κατά Λουκάν 18,1-17
25/4 Κατά Λουκάν 18,18-43
26/4 Κατά Λουκάν 19, 1-27
27/4 Κατά Λουκάν 19, 28-47
28/4 Κατά Λουκάν 20,1-26
29/4 Κατά Λουκάν 20, 27-47
30/4 Κατά Λουκάν 21, 1-19
1/5 Κατά Λουκάν 21, 20-38
2/5 Κατά Λουκάν 22, 1-23
3/5 Κατά Λουκάν 22, 24-46
4/5 Κατά Λουκάν 22, 47-71
5/5 Κατά Λουκάν 23, 1-25
6/5 Κατά Λουκάν 23, 26-56
7/5 Κατά Λουκάν 24,1-27
8/5 Κατά Λουκάν 24, 28-53
9/5 Κατά Ιωάννην 1, 1-28
10/5 Κατά Ιωάννην 1, 29-51
11/5 Κατά Ιωάννην 2.
12/5 Κατά Ιωάννην 3,1-21
13/5 Κατά Ιωάννην 3, 22-36
14/5 Κατά Ιωάννην 4, 1-30
15/5 Κατά Ιωάννην 4, 31-54
16/5 Κατά Ιωάννην 5,1-15
17/5 Κατά Ιωάννην 5, 16-47
18/5 Κατά Ιωάννην 6,1-21
19/5 Κατά Ιωάννην 6, 22-45
20/5 Κατά Ιωάννην 6, 46-71
21/5 Κατά Ιωάννην 7,1-24
22/5 Κατά Ιωάννην 7, 25-52
23/5 Κατά Ιωάννην 8, 1-30
24/5 Κατά Ιωάννην 8,31-59
25/5 Κατά Ιωάννην 9, 1-23
26/5 Κατά Ιωάννην 9, 24-41
27/5 Κατά Ιωάννην 10, 1-30
28/5 Κατά Ιωάννην 10, 31-42
29/5 Κατά Ιωάννην 11,1-31
30/5 Κατά Ιωάννην 11,32-57
31/5 Κατά Ιωάννην 12, 1-26
1/6 Κατά Ιωάννην 12, 27-50
2/6 Κατά Ιωάννην 13, 1-17
3/6 Κατά Ιωάννην 13,18-38
4/6 Κατά Ιωάννην 14.
5/6 Κατά Ιωάννην 15. 16, 1-4
6/6 Κατά Ιωάννην 16, 5-33
7/6 Κατά Ιωάννην 17.
8/6 Κατά Ιωάννην 18, 1-18
9/6 Κατά Ιωάννην 18, 19-38
10/6 Κατά Ιωάννην 18, 39-40.19,1-16
11/6 Κατά Ιωάννην 19, 17-42
12/6 Κατά Ιωάννην 20.
13/6 Κατά Ιωάννην 21.
14/6 Πράξεις των Αποστόλων 1.
15/6 Πράξεις των Αποστόλων 2, 1-21
16/6 Πράξεις των Αποστόλων 2, 22-47
17/6 Πράξεις των Αποστόλων 3.
18/6 Πράξεις των Αποστόλων 4,1-22
19/6 Πράξεις των Αποστόλων 4, 23-37
20/6 Πράξεις των Αποστόλων 5,1-16
21/6 Πράξεις των Αποστόλων 5, 17-42
22/6 Πράξεις των Αποστόλων 6.
23/6 Πράξεις των Αποστόλων 7,1-22
24/6 Πράξεις των Αποστόλων 7, 23,43
25/6 Πράξεις των Αποστόλων 7, 44-60. 8,1-2
26/6 Πράξεις των Αποστόλων 8, 3-25
27/6 Πράξεις των Αποστόλων 8, 26-40
28/6 Πράξεις των Αποστόλων 9, 1-19
29/6 Πράξεις των Αποστόλων 9, 20-43
30/6 Πράξεις των Αποστόλων 10,1-24
1/7 Πράξεις των Αποστόλων 10, 25-48
2/7 Πράξεις των Αποστόλων 11.
3/7 Πράξεις των Αποστόλων 12.
4/7 Πράξεις των Αποστόλων 13,1-25
5/7 Πράξεις των Αποστόλων 13, 26-52
6/7 Πράξεις των Αποστόλων 14, 1-27. 15,1-5
7/7 Πράξεις των Αποστόλων 15, 6-21
8/7 Πράξεις των Αποστόλων 15, 22-41
9/7 Πράξεις των Αποστόλων 16,1-21
10/7 Πράξεις των Αποστόλων 16,22-40
11/7 Πράξεις των Αποστόλων 17,1-15
12/7 Πράξεις των Αποστόλων 17,16-34
13/7 Πράξεις των Αποστόλων 18.
14/7 Πράξεις των Αποστόλων 19,1-20
15/7 Πράξεις των Αποστόλων 19, 21-41
16/7 Πράξεις των Αποστόλων 20,1-16
17/7 Πράξεις των Αποστόλων 20,17-37
18/7 Πράξεις των Αποστόλων 21,1-14
19/7 Πράξεις των Αποστόλων 21, 15-36
20/7 Πράξεις των Αποστόλων 21, 37-40.22,1-29
21/7 Πράξεις των Αποστόλων 22, 30. 23,1-10
22/7 Πράξεις των Αποστόλων 23,11-35
23/7 Πράξεις των Αποστόλων 24.
24/7 Πράξεις των Αποστόλων 25.
25/7 Πράξεις των Αποστόλων 26.
26/7 Πράξεις των Αποστόλων 27,1-26
27/7 Πράξεις των Αποστόλων 27,27-44
28/7 Πράξεις των Αποστόλων 28.
29/7 Προς Ρωμαίους 1.
30/7 Προς Ρωμαίους 2,1-29. 3, 1-8
31/7 Προς Ρωμαίους 3, 9-31
1/8 Προς Ρωμαίους 4.
2/8 Προς Ρωμαίους 5.
3/8 Προς Ρωμαίους 6.
4/8 Προς Ρωμαίους 7.
5/8 Προς Ρωμαίους 8,1-17
6/8 Προς Ρωμαίους 8,18-39
7/8 Προς Ρωμαίους 9,1-29
8/8 Προς Ρωμαίους 9, 30-33.10, 1-13
9/8 Προς Ρωμαίους 10, 14-21
10/8 Προς Ρωμαίους 11,1-16
11/8 Προς Ρωμαίους 11,17-36
12/8 Προς Ρωμαίους 12.
13/8 Προς Ρωμαίους 13.
14/8 Προς Ρωμαίους 14.
15/8 Προς Ρωμαίους 15,1-13
16/8 Προς Ρωμαίους 15,14-33
17/8 Προς Ρωμαίους 16.
18/8 Α' Προς Κορινθίους 1.
19/8 Α' Προς Κορινθίους 2.
20/8 Α' Προς Κορινθίους 3.
21/8 Α' Προς Κορινθίους 4.
22/8 Α' Προς Κορινθίους 5.
23/8 Α' Προς Κορινθίους 6.
24/8 Α' Προς Κορινθίους 7,1-24
25/8 Α' Προς Κορινθίους 7,25-40
26/8 Α' Προς Κορινθίους 8.
27/8 Α' Προς Κορινθίους 9.
28/8 Α' Προς Κορινθίους 10,1-13
29/8 Α' Προς Κορινθίους 10,14-33.11,1
30/8 Α' Προς Κορινθίους 11,2-16
31/8 Α' Προς Κορινθίους 11,17-34
1/9 Α' Προς Κορινθίους 12.
2/9 Α' Προς Κορινθίους 13.
3/9 Α' Προς Κορινθίους 14,1-25
4/9 Α' Προς Κορινθίους 14, 26-40
5/9 Α' Προς Κορινθίους 15,1-34
6/9 Α' Προς Κορινθίους 15, 35-58
7/9 Α' Προς Κορινθίους 16.
8/9 Β' Προς Κορινθίους 1,1-22
9/9 Β' Προς Κορινθίους 1, 23-24. 2,1-17
10/9 Β' Προς Κορινθίους 3.
11/9 Β' Προς Κορινθίους 4,1-15
12/9 Β' Προς Κορινθίους 4,16-18. 5,1-18
13/9 Β' Προς Κορινθίους 5,18-21. 6. 7,1
14/9 Β' Προς Κορινθίους 7, 2-16
15/9 Β' Προς Κορινθίους 8.
16/9 Β' Προς Κορινθίους 9.
17/9 Β' Προς Κορινθίους 10.
18/9 Β' Προς Κορινθίους 11,1-21
19/9 Β' Προς Κορινθίους 11,22-33
20/9 Β' Προς Κορινθίους 12.
21/9 Β' Προς Κορινθίους 13.
22/9 Προς Γαλάτας 1.
23/9 Προς Γαλάτας 2.
24/9 Προς Γαλάτας 3,1-29. 4,1-7
25/9 Προς Γαλάτας 4, 8-31
26/9 Προς Γαλάτας 5.
27/9 Προς Γαλάτας 6.
28/9 Προς Εφεσίους 1.
29/9 Προς Εφεσίους 2.
30/9 Προς Εφεσίους 3.
1/10 Προς Εφεσίους 4, 1-16
2/10 Προς Εφεσίους 4, 17-32. 5, 1-21
3/10 Προς Εφεσίους 5, 22-33. 6,1-9
4/10 Προς Εφεσίους 6,10-24
5/10 Προς Φιλιππησίους 1.
6/10 Προς Φιλιππησίους 2.
7/10 Προς Φιλιππησίους 3, 1-21.4,1
8/10 Προς Φιλιππησίους 4, 2-23
9/10 Προς Κολοσσαείς 1.
10/10 Προς Κολοσσαείς 2.
11/10 Προς Κολοσσαείς 3.
12/10 Προς Κολοσσαεις 4.
13/10 Α' Προς Θεσσαλονικείς 1.
14/10 Α' Προς Θεσσαλονικείς 2.
15/10 Α' Προς Θεσσαλονικείς 3.
16/10 Α' Προς Θεσσαλονικείς 4.
17/10 Α' Προς Θεσσαλονικείς 5.
18/10 Β' Προς Θεσσαλονικείς 1.
19/10 Β' Προς Θεσσαλονικείς 2.
20/10 Β' Προς Θεσσαλονικείς 3.
21/10 Α' Προς Τιμόθεον 1.
22/10 Α' Προς Τιμόθεον 2.
23/10 Α' Προς Τιμόθεον 3.
24/10 Α' Προς Τιμόθεον 4.
25/10 Α' Προς Τιμόθεον 5.
26/10 Α' Προς Τιμόθεον 6.
27/10 Β' Προς Τιμόθεον 1.
28/10 Β' Προς Τιμόθεον 2.
29/10 Β' Προς Τιμόθεον 3.
30/10 Β' Προς Τιμόθεον 4.
31/10 Προς Τΐτον 1.
1/11 Προς Τΐτον 2.
2/11 Προς Τίτον 3.
3/11 Προς Φιλήμονα 1.
4/11 Προς Εβραίους 1.
5/11/ Προς Εβραίους 2.
6/11 Προς Εβραίους 3.
7/11 Προς Εβραίους 4.
8/11 Προς Εβραίους 5.
9/11 Προς Εβραίους 6.
10/11 Προς Εβραίους 7.
11/11 Προς Εβραίους 8.
12/11 Προς Εβραίους 9.
13/11 Προς Εβραίους 10, 1-25
14/11 Προς Εβραίους 10, 26-39
15/11 Προς Εβραίους 11,1-19
16/11 Προς Εβραίους 11,20-40
17/11 Προς Εβραίους 12.
18/11 Προς Εβραίους 13.
19/11 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 1.
20/11 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 2.
21/11 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 3.
22/11 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 4.
23/11 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 5.
24/11 Καθολική Επιστολή Α' Πέτρου 1.
25/11 Καθολική Επιστολή Α' Πέτρου 2.
26/11 Καθολική Επιστολή Α' Πέτρου 3.
27/11 Καθολική Επιστολή Α' Πέτρου 4.
28/11 Καθολική Επιστολή Α' Πέτρου 5.
29/11 Καθολική Επιστολή Β' Πέτρου 1.
30/11 Καθολική Επιστολή Β' Πέτρου 2.
1/12 Καθολική Επιστολή Β' Πέτρου 3.
2/12 Καθολική Επιστολή Α' Ιωάννου 1.
3/12 Καθολική Επιστολή Α' Ιωάννου 2.
4/12 Καθολική Επιστολή Α' Ιωάννου 3.
5/12 Καθολική Επιστολή Α' Ιωάννου 4.
6/12 Καθολική Επιστολή Α' Ιωάννου 5.
7/12 Καθολική Επιστολή Β' Ιωάννου 1.
8/12 Καθολική Επιστολή Γ' Ιωάννου 1.
9/12 Καθολική Επιστολή Ιούδα 1.
10/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 1.
11/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 2.
12/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 3.
13/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 4.
14/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 5.
15/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 6.
16/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 7.
17/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 8.
18/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 9.
19/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 10.
20/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 11.
21/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 12.
22/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 13.
23/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 14.
24/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 15.
25/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 16.
26/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 17.
27/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 18.
28/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 19.
29/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 20.
30/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 21.
31/12 Αποκάλυψις Ιωάννου 22.http://orthmad.gr/index.php?q=node/392