Σελίδα 1 από 1

Τα βιβλία της Αγίας Γραφής

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Ιαν 24, 2010 1:38 pm
από Teri
Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Τα βιβλία της Αγ. Γραφής είναι 76.
49 της Παλ. Διαθήκης και 27 της Νέας Διαθήκης.


Α' Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Τα ιστορικά βιβλία

1.
Γένεσις
2. Έξοδος
3. Λευϊτικόν
4. Αριθμοί
5. Δευτερονόμιον
6. Ιησούς Ναυή
7. Κριταί
8. Ρουθ
9-12. Βασιλειών Α' - Δ'
13-14. Παραλειπομένων Α’ – Β’
15-16. Έσδρας Α’ – Β’
17. Νεεμίας
18. Τωβίτ
19. Ιουδίθ
20. Εσθήρ
21-23. Μακκαβαίων Α' - Γ'


Τα διδακτικά ή ποιητικά βιβλία

24. Ψαλμοί
25. Ιώβ
26. Παροιμίαι Σολομώντος
27. Εκκλησιαστής
28. Άσμα Ασμάτων
29. Σοφία Σολομώντος
30. Σοφία ΣειράχΤα προφητικά βιβλία

31. Ησαΐας
32. Ιερεμίας
33. Βαρούχ
34. Θρήνοι Ιερεμίου
35. Επιστολή Ιερεμίου
36. Ιεζεκιήλ
37. Δανιήλ
38. Αμώς
39. Ωσηέ
40. Μιχαίας
41. Ιωήλ
42. Οβδιού
43. Ιωνάς
44. Ναούμ
45. Αββακούμ
46 . Σοφονίας
47. Αγγαίος
48. Ζαχαρίας
49. Μαλαχίας

http://www.impantokratoros.gr/8415883E.el.aspx

Re: Τα βιβλία της Αγίας Γραφής

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Ιαν 24, 2010 2:42 pm
από Teri
Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Β' Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Τα Ευαγγέλια κατά:

1.
Ματθαίον
2. Μάρκον
3. Λουκάν
4. Ιωάννην
5. Αι Πράξεις των Αποστόλων

Οι επιστολές προς:

6. Ρωμαίους
7-8. Κορινθίους Α' - Β'
9. Γαλάτας
10. ΕφεσίουςΦιλιππησίους
11. Φιλιππησίους
12. Κολοσσαείς
13-14. Θεσσαλονικείς Α' – Β'
15-16. Τιμόθεον Α' - Β'
17. Τίτον
18. Φιλήμονα
19. Εβραίους


ΟΚαθολικές επιστολές:

20. Ιακώβου
21-22. Πέτρου Α' - Β'
23-25. Ιωάννου Α' - Β'
26. Ιούδα


Προφητικό βιβλίο:

27. Η Αποκάλυψις του Ιωάννου


http://www.impantokratoros.gr/8415883E.el.aspx