Οἰκουμενισμὸς

Γενικότερη συζήτηση σχετικά με την ερμηνεία των προφητειών της Ορθοδοξίας και τα Σημεία των Καιρών στην Εποχή μας.

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
filotas
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 4066
Εγγραφή: Σάβ Αύγ 11, 2007 8:00 am
Τοποθεσία: Νίκος@Κοζάνη
Επικοινωνία:

Re: Οἰκουμενισμὸς

Δημοσίευση από filotas »

Ο Οικουμενισμός είναι παναίρεση (ο όρος δεν είναι θεολογικά δόκιμος), αλλά εγώ δεν είμαι Οικουμενιστής, όπως δεν είναι και οποιοσδήποτε άλλος υποστηρίζει το διάλογο με τους ετερόδοξους, υπό τις σωστές προϋποθέσεις.

Άβαταρ μέλους
pan
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 708
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 11, 2005 8:00 am

Re: Οἰκουμενισμὸς

Δημοσίευση από pan »

Σέβομαι την άποψή σου, αλλά ο διάλογος δεν βγάζει πουθένα και πρέπει να διακόψουμε το διάλογο όσο είναι ακόμη καιρος. αυτή είναι η αποψη μου.

Άβαταρ μέλους
filotas
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 4066
Εγγραφή: Σάβ Αύγ 11, 2007 8:00 am
Τοποθεσία: Νίκος@Κοζάνη
Επικοινωνία:

Re: Οἰκουμενισμὸς

Δημοσίευση από filotas »

Καλώς, σεβαστή, αρκεί να μην σπεύδεις σε χαρακτηρισμούς.

Άβαταρ μέλους
pan
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 708
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 11, 2005 8:00 am

Re: Οἰκουμενισμὸς

Δημοσίευση από pan »

Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Δύο κορυφαίας σημασίας ἐνέργειες τοῦ μητροπολίτου Πειραιῶς

1. Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ καταδικάση τὸν Οἰκουμενισμό.

Πνευματικὴ εὐφροσύνη καὶ ἀνεκλάλητη ἐν Κυρίῳ χαρὰ κατέλαβε τὶς καρδιὲς τῶν Ὀρθοδόξων, ἐξ αἰτίας δύο σημαντικῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ ὁμολογητοῦ ἀρχιερέως τῶν καιρῶν μας, σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Ἡ πρώτη ἐνέργεια συνίσταται εἰς τὸ ὅτι ἀμέσως μετὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, περὶ τὰ μέσα τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος, συνέταξε καὶ ἀπέστειλε πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πρὸς τοὺς σεβασμιωτάτους ἀρχιερεῖς, μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ἐπιστολή, μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε, λόγῳ τοῦ ὅτι «ὄντως τώρα κινδυνεύει σοβαρὰ ἡ Ὀρθοδοξία», νὰ συγκληθῆ ὅσο τὸ δυνατὸν συντομώτερα «ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ ἐξετάση καὶ ἐρευνήση τὰ ἀνωτέρω καυτὰ καὶ φλέγοντα θέματα, πάντοτε ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Ἁγιογραφικῆς, Ἁγιοπατερικῆς καὶ Ἱεροκανονικῆς διδασκαλίας καὶ παραδό­σεως τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, νὰ λάβη καταδικαστικὴ ἀπό­φαση ἐναντίον τόσο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὅσο καὶ τῶν ἀκολουθούντων, διδα­σκόντων καὶ μεταλαμπαδευόντων τὴν παναίρεση αὐτή, γιὰ νὰ παύσουν τὰ σκάνδαλα καὶ ἡ σύγχυση κλήρου καὶ λαοῦ.

Μετὰ τὴν κυκλοφόρηση τῆς θαρραλέας καὶ ἱστορικῆς «Ὁμολογίας πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία ἀναστάτωσε καὶ ἐθορύβησε τοὺς Οἰκουμενιστὰς τόσο, ὥστε νὰ ζητοῦν τὴν δίωξη ὅσων τὴν ὑπέ­γραψαν, ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ ἀποτελεῖ σημαντικώτατο βῆμα, διότι μετα­φέρει ἐπισήμως καὶ ἐπὶ ὑψηλοῦ ἐκκλησιολογικοῦ ἐπιπέδου, μὲ αἴτημα δηλονότι ἐπιφανοῦς ἐπισκόπου, τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς ἐπίπεδο συνόδου. Δὲν γνωρίζουμε τὴν στάση καὶ ἀντίδραση τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων ἔναντι τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ ἐγγράφου. Μέχρι στιγμῆς, μετὰ παρέλευση δύο μηνῶν, ἐπικρατεῖ ἄκρα σιωπή, ἐνδεικτικὴ τῶν προθέσεων τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας. Θὰ ἀσχοληθῆ δυστυχῶς ἡ Ἱεραρχία, κατὰ τὴν τακτικὴ της συνεδρία τοῦ Ὀκτωβρίου, μὲ δευτερεύοντα θέματα, σὲ ἐπίπεδο ποιμαντικῶν σεμι­ναρίων καὶ αὐτονοήτων γιὰ τοὺς ἐπισκόπους ἐκτιμήσεων καὶ διαπι­στώσεων, καὶ θὰ παρακάμψῃ τὸ κολοσσιαῖο, τὸ ἐκρηκτικό, τὸ διαιρετικὸ τοῦ ποιμνίου, τὸ διαβρωτικὸ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς θέμα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὴν ἐκτίμηση συγχρόνων Ἁγίων Πατέρων, Γερόντων καὶ ἐπιφανῶν πατερικῶν θεολόγων, ἀποτελεῖ τὴ χειρότερη ἐκκλησιολογικὴ αἵρεση ὅλων τῶν αἰώνων.

Τὸ ἔγγραφο τοῦ μητροπολίτου Πειραιῶς ὑπενθυμίζει καὶ καθιστᾶ ἀπο­λύτως ἐπίκαιρα ὅσα εἶπε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς τοὺς πρεσβυ­τέρους - ἐπισκόπους τῆς περιοχῆς τῆς Ἐφέσου κατὰ τὴν τελευταία ἱεραπο­στολική του περιοδεία, τὴν προτροπή του, δηλαδή, νὰ προστατεύουν τὸ ποίμνιο ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς λύκους τῶν ἐμφανῶν αἱρέσεων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἀφανεῖς πλανεμένους καὶ αἱρετίζοντας συνεπισκόπους των: «Προσέ­χετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιε­ποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν»[1]. Ὑπενθυμίζει ἀκόμη πρός ὅσους σιωποῦν, τὴν βαρύτατη ἐκτίμηση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ ὅτι ὑπάρχουν τρία εἴδη ἀθεΐας· στὸ πρῶτο ἀνήκουν οἱ κατ᾽ ἐξοχὴν ἄθεοι, ὅσοι, δηλαδή, δὲν πιστεύουν στὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, στὸ δεύτερο ἀνήκουν οἱ αἱρετικοὶ ποὺ διαστρέφουν τὰ τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ τρίτο ὅσοι κινούμενοι ὑπό «ἀνευλαβοῦς εὐλαβείας» σιωποῦν καὶ δὲν ὁμιλοῦν γιὰ τὴν διαστροφὴ τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας. «Τρίτον δὲ ἐστιν εἶδος, οὐ πόρρῳ τῆς ἀνωτέρω πονηρᾶς ξυνωρίδος, τὸ παραιτεῖσθαί τι λέγειν τῶν δεδογμένων περὶ Θεοῦ»[2].

Μαζὺ μὲ τὴν ὑπόμνηση τοῦ μητροπολίτου Πειραιῶς πρὸς τοὺς συνεπισκόπους του, ὅτι ἡ καταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ «θὰ ἀποδείξη ὅτι παραμένομεν ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων καὶ εἴμεθα συνεπεῖς στοὺς φρικτοὺς ὅρκους ποὺ ἐδώσαμε κατὰ τὴν χειροτονία μας» τὸ ἁγιογραφικὸ καὶ πατε­ρικὸ παράθεμα πρέπει νὰ ἐνεργοποιήσουν τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία ὅσων ἐπισκόπων δὲν ἔχουν ἁλωθῆ ἀκόμη ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Τα υπόλοιπα εδώ:
ΠΗΓΉ : http://www.impantokratoros.gr/868637A6.el.aspx

Άβαταρ μέλους
dionysisgr
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 4277
Εγγραφή: Τρί Φεβ 12, 2008 9:00 am
Τοποθεσία: Νικαια

Re: Οἰκουμενισμὸς

Δημοσίευση από dionysisgr »

Αγαπητε Pan, να σε ρωτησω κατι εντελως μεταξυ μας;

Την εχεις υπογραψει την Ομολογια στην οποια αναφερεσαι;

Πες μου και θα σου πω γιατι σε ρωταω.
"ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν."

Άβαταρ μέλους
filotas
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 4066
Εγγραφή: Σάβ Αύγ 11, 2007 8:00 am
Τοποθεσία: Νίκος@Κοζάνη
Επικοινωνία:

Re: Οἰκουμενισμὸς

Δημοσίευση από filotas »

Πάντως είναι κακό πράγμα να είναι κάποιος κολλημένος σε ένα μόνο πρόβλημα έστω και σημαντικό, επειδή έτσι του ξεφεύγουν όλα τ' άλλα που μπορεί να είναι εξ ίσου σημαντικά.

Άβαταρ μέλους
pan
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 708
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 11, 2005 8:00 am

Re: Οἰκουμενισμὸς

Δημοσίευση από pan »

Εάν σας πειράζει που αναρτώ αυτά που λένε οι αρχιερείς σας για το μέγα πρόβλημα, να μου πείτε το λόγο τον οποίον σας πειράζει.
Το μόνο που κάνω σαν Ορθόδοξος είναι ότι καταδικάζω τον Οικουμενισμό.

Ποιό είναι το πρόβλημά σας; πείτε μου αδελφοί.

Εάν δεν τον δέχεσται, αφήστεμαι να συνεχίσω.

Εάν τον δέχεσται τότε είστε Οικουμενιστές.

Άβαταρ μέλους
filotas
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 4066
Εγγραφή: Σάβ Αύγ 11, 2007 8:00 am
Τοποθεσία: Νίκος@Κοζάνη
Επικοινωνία:

Re: Οἰκουμενισμὸς

Δημοσίευση από filotas »

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΡΣΕΝΙΟ ΠΑΠΑΤΣΙΟΚ (VIDEO)
Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2013

Εικόνα

Σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο που ευωδιάζει από την Αγάπη και την Αλήθεια της Ορθοδόξου πνευματικότητος συνομιλούν οι γνωστοί Καθηγητές Πανεπιστημίου π. Γεώργιος Μεταλληνός και κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης με τον Ρουμάνο Γέροντα π. Αρσένιο Παπατσιόκ.

Ο Γέροντας Αρσένιος έχει φήμη εναρέτου ανθρώπου και είναι Πνευματικός Πατήρ χιλιάδων Κληρικών και λαϊκών. Υπήρξε συνασκητής του οσίου Γέροντος Κλεόπα και ένας σύγχρονος ομολογητής της Ορθοδοξία αφού διώχθηκε, φυλακίστηκε και βασανίστηκε από το κομμουνιστικό- αθεϊστικό καθεστώς της χώρας του.Πηγή: diakonima.gr

Άβαταρ μέλους
dionysisgr
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 4277
Εγγραφή: Τρί Φεβ 12, 2008 9:00 am
Τοποθεσία: Νικαια

Re: Οἰκουμενισμὸς

Δημοσίευση από dionysisgr »

pan έγραψε:Εάν σας πειράζει που αναρτώ αυτά που λένε οι αρχιερείς σας για το μέγα πρόβλημα, να μου πείτε το λόγο τον οποίον σας πειράζει.
Το μόνο που κάνω σαν Ορθόδοξος είναι ότι καταδικάζω τον Οικουμενισμό.

Ποιό είναι το πρόβλημά σας; πείτε μου αδελφοί.

Εάν δεν τον δέχεσται, αφήστεμαι να συνεχίσω.

Εάν τον δέχεσται τότε είστε Οικουμενιστές.
Τι λες βρε Pan; Εχεις καταλαβει τι λες;

Αυτα τα γραφεις για να ευθυμησουμε τωρα, η μιλας σοβαρα;

Εισαι σε πληρη συγχυση αδερφε. Οψιμε αντι-οικουμενιστη.

Οταν εγω εγραφα και μιλαγα για Οικουμενισμο,
εσυ και πολλοι αλλοι "αγρον ηγοραζατε". Τωρα τον ανακαλυψες;

Σε ρωτησα εαν υπεγραψες την ομολογια, και δεν απαντας.
Απαιτω μια απαντηση.
Μετα θα μιλας δικαια για οικουμενισμο, οχι μονο στα λογια..

Η θα σεβεσαι τους αλλους, και την πορεια του καθενος,
η θα σου απαντησω αναλογως.

Δεν εισαι σε θεση να μας κανεις αντι-οικουμενικη κατηχηση.

Μην μας προκαλεις αλλο.
Ηρεμησε και μαθε ποιοι ειναι μαζι σου, και ποιοι απεναντι.

Καποιοι εχετε ξεσαλωσει ασχημα εσχατως, και πραγματικα ειναι να αναρωτιεται κανεις,
Χριστιανοι Ορθοδοξοι, και αντι για ειρηνη, να εχετε μια θεση επιθετικη και να κατασκευαζετε
αντιπαλους-εχθρους και προβληματα μεσα στην διανοια σας.

Αμα ειμαστε οι Χριστιανοι ετσι, οι αλλοι τι πρεπει να κανουν;
Να κοβουν κεφαλια και να πινουν αιμα με το καλαμακι;

Aμα ερθουν πιο δυσκολα, δηλαδη, θα τιναξετε τα πεταλα;

Για ηρεμηστε λιγο..
"ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν."

Άβαταρ μέλους
Αχιλλέας Παλαμάς
Συστηματικός Αποστολέας
Συστηματικός Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 221
Εγγραφή: Πέμ Ιουν 03, 2010 9:10 pm

Re: Οἰκουμενισμὸς

Δημοσίευση από Αχιλλέας Παλαμάς »

ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΙΜ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. ΜΕΘΟΔΙΣΤΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ.

Εικόνα

Γερμανία- Μανχάιμ 18 Μαΐου 2012. Οικουμενιστική Αρτοκλασία κατά την Ημέρα Οικουμενισμού (Ημέρα Οικουμένης) στο Ρωμαιοκαθολικό ναό του Χριστού.

Στις φωτογραφίες ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος ο πρόεδρος της Γερμανικής Διάσκεψης Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων, Αρχιεπίσκοπος Ρόμπερτ Zollitsch, ο Προτεστάντης Επίσκοπος της Βάδης, Ούλριχ Φίσερ,η Επίσκοπος των Μεθοδιστών Rosemarie Wenner και ο Παλαιοκαθολικός Επίσκοπος Matthias Ring.

Κοιτάξτε τις παρακάτω φωτογραφίες και πείτε μου αν μπορεί να ονομασθεί "Ορθόδοξη Λατρεία" αυτό το "ΠΡΑΓΜΑ":

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα
Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται.

Απάντηση

Επιστροφή στο “Προφητείες-Σημεία των Καιρών”