Ι. Μονή Διονυσίου Α.Ο.

Συζήτηση σχετικά με το Αγιο Όρος γενικότερα.

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Captain Yiannis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 3182
Εγγραφή: Τετ Νοέμ 19, 2008 12:34 am

Ι. Μονή Διονυσίου Α.Ο.

Δημοσίευση από Captain Yiannis »

Κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς δεν θα πρέπει να απαιτεί από τους άλλους τελειότητα.
Όλοι ως ατελείς πορευόμαστε και με ατέλειες συμπορευόμαστε.
Η τελειότητα δεν ανήκει στους ανθρώπους παρά μονάχα στον Θεό.

Άβαταρ μέλους
Captain Yiannis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 3182
Εγγραφή: Τετ Νοέμ 19, 2008 12:34 am

Re: Ι. Μονή Διονυσίου Α.Ο.

Δημοσίευση από Captain Yiannis »

Προφητικό δημοσίευμα Θεόκλητου Διονυσιάτη (Νοέμβριος 2001)

Eνα προφητικό και αρκετά επίκαιρο άρθρο του αειμνήστου Γέροντος Θεόκλητου Διονυσιάτου που δημοσιεύτηκε στον Ορθόδοξο Τύπο στις 23 Νοεμβρίου 2001 και που αναφέρεται στην εισβολή των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα.Το άρθρο του Γέροντος Θεόκλητου είχε τίτλο:

«Μελαγχολικαί ενοράσεις»

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεταξύ άλλων, λέγει, ότι «οι Μοναχοί είναι οι κήρυκες της ερχομένης Βασιλείας, οι προφήται της Καινής Διαθήκης». Την φράση αυτή μού θύμισαν κάποιες συζητήσεις, πού είχα τελευταίως με τρεις φίλους ησυχαστές, πού και οι τρείς, ωσάν από προφητική διαίσθηση, ισχυρίζοντο για την επέλευση απιθάνων εθνικών καταστάσεων. Και ποιές καταστάσεις είναι αυτές; Ότι, τάχα, η Ελλάς, σταδιακώς, δεν θα συρρικνωθεί μεν εδαφικώς, αλλά θα κατακτηθεί εκ των ένδον από το Ισλάμ! Και εστήριζαν τον ισχυρισμόν των, στις ηλεγμένες πληροφορίες, όπως έλεγαν, πού τούς μετέδιδαν παλαιοί φίλοι τους κορυφαίων πολιτικών θέσεων, πού τούς επεσκέπτοντο στην Έρημο τού Άθωνος ή τους έγραφαν.
Και στην ερώτησή μου: Ο Θεός θά επιτρέψει την αντικατάσταση της αγίας Εκκλησίας Του, πού «επεριποιήσατο τώ ιδίω Αίματι», μέ τόν σκοτεινό και δαιμονικόν μουσουλμανισμόν μέσα στην Τοπική Ορθοδοξία της Ελλάδος; Μού απήντησαν με ένα στόμα ότι, ο Θεός θα το επιτρέψει εξ αφορμής της εκτεταμένης αμαρτίας. Και ανεφέρθησαν στους βυζαντινούς ρωμηούς, πού δεν μετανοούσαν.
Και όταν πάλιν τους ερώτησα "πώς θα συμβεί αυτό και πότε και τί θα γίνουν οι Έλληνες;" Απήντησαν, ότι ήδη ενεργείται η άλωση με τα 2-3 εκατομμύρια των μωαμεθανών, πού ονομάζονται μετανάστες, και πού θα στερεώνονται σταδιακώς με την ελληνικήν ιθαγένεια, πού θα τούς χορηγεί ευχαρίστως το Κράτος, δηλαδή η άθεη κυβέρνηση.
Οι δε Έλληνες βαθμιαίως θα γίνουν μειονότης, έως ότου θα μείνουν ελάχιστοι χριστιανοί ως ... δείγμα. Μη απορείς, πάτερ Θ., έσπευσαν να εξηγήσουν, αυτήν την τραγωδία του λαού μας. Πολλοί θα αποδεχθούν τον μουσουλμανισμόν αβιάστως. Άλλοι, με κάποιαν βίαν ποικίλης μορφής. Και άλλοι «χριστιανοί» θα μεταναστεύσουν σε χριστιανικές χώρες, μη δυνάμενοι να συμβιώσουν με τους βαρβάρους αυτούς, πού τους χρησιμοποιεί ο Θεός ως μέσον παιδαγωγίας, όπως ανά τους αιώνες ενεργούσε στους Ισραηλίτες και στους χριστιανούς, πού δεν μετανοούσαν για τις αμαρτίες τους. Παράδειγμα ο Κατακλυσμός, τα Σόδομα, ο Ελληνισμός της Ανατολής, το Βυζάντιον.
Αυτά όλα με είχαν συντρίψει ψυχικώς και σκεφτόμουνα, τάχα θα επιτρέψει ο Θεός αυτήν την ασύλληπτον συμφοράν; Επηκολούθησε σιωπή για αρκετή ώρα. Στη συνέχεια, έθεσα το ερώτημα: Πατέρες άγιοι και αδελφοί, φανταζεσθε σεις, πώς θα ανεχθεί ο Κύριος τις μουσουλμανικές δαιμονικές θυσίες, αντί των ορθοδόξων θυσιαστηρίων; Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητού πού, μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στην αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μία γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και να οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Άγγελος Κυρίου και του λέγει: Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στον Κύριον από την αναξιότητα των ιερέων, πού λειτουργούσαν; Και ο Άγγελος εγένετο άφαντος.
Η συζήτηση κράτησε περισσότερον από δύο ώρες, οπότε οι ησυχαστές ανεχώρησαν και μου ετόνισαν να ευχαριστώ τον Κύριον για όσα επιτρέπει να γίνωνται εξ αγάπης και για την σωτηρίαν των ψυχών. Και να μη παρασύρομαι συναισθηματικώς από την επιφάνεια των γεγονότων, αλλά να εισδύω στην ουσίαν των, αφού είναι δεδομένον, ότι «ο Θεός αγάπη εστί».
Κι έμεινα μόνος ...
Μέσα στον συγκλονισμό μου για την τραγωδία του λαού μας, τον κλαυθμόν και τους στεναγμούς μου προς τον πανυπερεύσπλαγχνον Θεόν, άρχισα να μελετώ όσα είπαν με βεβαιότητα οι όσιοι εκείνοι ερημίτες και άνθρωποι τού Θεού και να αναλύω λογικώς τούς ισχυρισμούς τους. Παρ ότι καμιά ανησυχούσα φωνή δεν ακούεται, όμως, κάποια σποραδικά δημοσιεύματα προ μηνών στον γρηγορούντα «Ορθόδοξον Τύπον» ήρχοντο να επαληθεύσουν σχεδόν τούς ισχυρισμούς των φίλων μου ησυχαστών. Και μάλιστα κάποια δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, πάλιν στον «Ο.Τ.» από σώφρονες χριστιανούς, θεολόγους και συγγραφείς, οι οποίοι με πειστικά επιχειρήματα κατέληγαν στα ίδια συμπεράσματα, πού εβασίζοντο σε αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία.
Αλλά το σκάνδαλον ευρίσκεται στην σιωπήν των κοινής πληροφορήσεως μέσων, των λεγομένων μαζικής ενημερώσεως. Όμως, όσον και αν φαίνεται περίεργη η βαθειά σιγή επί ενός βοώντος εθνικού κινδύνου, το φαινόμενον δεν είναι ανεξήγητον. Πρόκειται περί σχεδόν καθολικής πωρώσεως των συνειδήσεων. Και είναι ιστορικώς αποδεδειγμένον, ότι όταν η αμαρτία καθολικοποιείται, γενικεύεται, ακολουθεί, δίκην συνδρόμου, η άγνοια του κακού. Ιδού η απόδειξη: Οταν ο Θεός είχεν αποφασίσει τον Κατακλυσμόν, με το αιτιολογικόν «Ου μή καταμείνη το πνεύμα μου εις τους ανθρώπους του τους, διά το είναι αυτούς σάρκας», έδωκεν εντολήν στον δίκαιον Νώε να κατασκευάσει την Κιβωτόν. Ειργάζοντο οι τεχνίτες επί ένα χρόνον. Βλέποντες οι απονεκρωθέντες αμαρτωλοί την κατασκευαζομένην Κιβωτόν και τον σκοπόν, πληροφορούμενοι, έλεγαν: και τί κάνουμε ώστε να πνιγούμε; Και όταν οι Άγγελοι είπαν στον δίκαιον Λώτ νά ειδοποιήσει τους συγγενείς του, γιατί θα έριχναν φωτιά να κάψουν τα Σόδομα, όλην την Πεντάπολιν, οι συγγενείς του γελούσαν με τον γέροντα" και τί κάνουμε, ώστε να μάς κάψει ο Θεός;
Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, σε κάποιο μέτρο" το σύνδρομο της πωρώσεως. Καμμία εφημερίδα δεν έγραψε για τον εθνικόν κίνδυνον με εξαίρεση την πολύτιμη ορθόδοξη έπαλξη, τον «Ορθόδοξον Τύπον», πού, και μόνον γιατί από ένα χρόνο σχεδόν σαλπίζει, το σάλπισμα της μετανοίας, αξίζει τον έπαινον της Εκκλησίας και την εκ Θεού δικαίαν μισθαποδοσίαν. Οι απόψεις και οι απελπιστικές ενοράσεις των αγίων εκείνων ερημιτών, όσον και αν δεν είναι αποδεικτικές, δεν στερούνται, όμως, σε κάποιον βαθμόν, πειστικότητος, γιατί βασίζονται σε απτά δεδομένα, ένα των οποίων, είναι οι ενεργούμενες αμαρτίες αγνοουμένης της μετανοίας, σ όλην την Ελλάδα, παρά τις ελάχιστες νησίδες χριστιανικής ζωής και ηθικής αντιστάσεως. Δεύτερον ότι, ο προφητικός λόγος «αμαρτίαι, έθνη ελαττονούσι», έχει πολλάκις επαληθευθεί.
Τρίτον, στην δραστηριότητα της αμαρτίας, περιλαμβάνονται και οι ένα εκατομμύριον εκτρώσεις κάθε τριετίαν. Οι υπερτερούντες θάνατοι των γεννήσεων. Ναρκωτικά και άλλες ηθικές πληγές. Και τέλος, το κυριώτερον, είναι τα τρία σχεδόν εκατομμύρια των νομιμοποιουμενων μουσουλμάνων, πού αυξάνονται και πληθύνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ένα φαινόμενον, πού ερμηνεύει και τις απόψεις των ησυχαστών, των μουσουλμανων ενεργούντων ως οργάνων ασυνειδήτων του Θεού. Όπως επίσης ασυνείδητα όργανα όχι ανεύθυνα, βεβαίως είναι οι άθεοι κυβερνήτες μας, πού υποδέχονται τους δεδηλωμένους εχθρούς του Εθνους μας, για να μη κατηγορηθούν, τάχα, ως ρατσιστές ή εθνικιστές. Αυτή η καραμέλλα έχει πολύ πέραση στην εποχή μας, μεταξύ των επιπολαίων και αθέων, πού γίνονται καταγέλαστοι με τις παραδοξολογίες των. Παράδειγμα, «το αλβανάκι» πέρυσι και τώρα η γερμανιδούλα του Βόλου, πού αν είναι διαποτισμένοι, ο πρώτος από τόν αλβανικόν ανθελληνικόν σωβινισμόν και η δεύτερη πιστεύει στό γερμανικό «ούμπερ άλλες» τότε, στα χέρια των το ελληνοχριστιανικόν σύμβολον η γαλανόλευκη με Σταυρόν, είναι τιμωρία, δεν είναι τιμή! Είναι αντίφαση.
Τώρα το πρόβλημα, το παμπρόβλημα, είναι η αλλοτρίωση του ελλαδικού χώρου, κατά παραχώρηση Θεού, για την αμετανοησία τών πιστών. Οπότε αβιάστως ανακύπτει η υποχρέωση της ποιμαινούσης Εκκλησίας νά κηρύξει μετάνοιαν στον λαόν. Αλλοιώς; «Εάν μή μετανοήτε, πάντες ωσαύτως απολείσθε» (Λουκ. ιγύ 3). Το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα.

Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης
Δημοσίευση: Ορθόδοξος Τύπος, 23 Νοεμβρίου 2001
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς δεν θα πρέπει να απαιτεί από τους άλλους τελειότητα.
Όλοι ως ατελείς πορευόμαστε και με ατέλειες συμπορευόμαστε.
Η τελειότητα δεν ανήκει στους ανθρώπους παρά μονάχα στον Θεό.

vasilisalt
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 6159
Εγγραφή: Παρ Ιουν 19, 2009 3:19 pm

Re: Ι. Μονή Διονυσίου Α.Ο.

Δημοσίευση από vasilisalt »

Η μόνη μου διαφωνία ειναι η αναγωγή σε προφητεία.
Γιατι καθε άποψη μοναχού να ειναι προφητεία;
Δεν μπορεί να εχει άποψη ο μοναχός;
Επί της ουσίας το θεμα των μεταναστών ειναι τεραστιο πρόβλημα.
Και για εμάς και για Ιταλία, Ισπανία και ως ένα σημείο Γαλλία.
Μεγάλο θεμσ πραγματι

Άβαταρ μέλους
dionysisgr
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 4277
Εγγραφή: Τρί Φεβ 12, 2008 9:00 am
Τοποθεσία: Νικαια

Re: Ι. Μονή Διονυσίου Α.Ο.

Δημοσίευση από dionysisgr »

Παντως απο το παρατιθεμενο αρθρο το θεολογικο -ας το πουμε ετσι-,
τελικο εξαγομενο συμπερασμα, δεν ειναι οτι φταινε οι μεταναστες,
αλλα η ανομια και η αποστασια απο το θελημα του Θεου, των Ελληνων στην περιπτωση μας,
που επιφερει τις συνεπειες των επιλογων μας.

Εχουμε ενα παραλληλο με την Π.Δ. οπου ο Ισραηλ απελακτιζε,
ξεχνουσε τον Θεο των πατερων του, και δεχοταν τις συνεπειες νομοτελειακα,
με αιχμαλωσιες, πολεμους, καταστροφες, κλπ κλπ..

Επειδη η αποστασια και η ανομια, ολες τις εποχες επιφερει τα ιδια αποτελεσματα,
καθως και ο Θεος ειναι παντα ο Ιδιος, η μαλλον Αϊδιος,
ισχυει ο πνευματικος νομος, για οποιον θελει να εχει ευκαιρια σωτηριας, εως τελους,
για οποιον δεν θελει υπαρχουν τα αντιστοιχα παραδειγματα, απο την Βιβλο.

Ελευθερια εχει ο καθενας, οπως εστρωσε, θα κοιμηθει. Ειναι πολυ απλα τα πραγματα.

Τωρα σε οτι αφορα το θεμα καθεαυτο της μεταναστευσης που δεν ειναι ορθο να εξεταζεται αυτονομα,
γιατι συνδεεται ειδικα στην εποχη μας, με αλλες παραμετρους και σχεδιασμους..

Το ρευμα μαζικων κινησεων, ανα τον πλανητη, μεγαλων πληθυσμιακων ομαδων, με ετεροκλητη κουλτουρα-θρησκεια-παιδεια,
δεν προκειται να ανακοπει, αντιθετα θα γινεται ολοενα και πιο ισχυρο.

Το θελει ο σκληρος πυρηνας της παγκοσμιοποιησης, και το οργανωνει με πολλους τροπους οπως τοπικους πολεμους-συρραξεις, με περαιτερω εξαθλιωση και αρπαγη πορων, απο τις χωρες που εξαγουν μεταναστευση, αφου πλεον δεν εχουν αλλες επιλογες.

Και το θελει γιατι ετσι πετυχαινει την ιδια ωρα πολλους επιμερους στοχους, εως την εκπληρωση του βασικου του στοχου.

1. Διαλυση ολων των βασισμενων στον Χριστιανισμο, προσωποκεντρικων αξιων και συνεκτικων παραδοσεων, εκκλησιαστικων-πολιτισμικων.

2. Διατεταγμενη πορεια προς μια ενιαια ισοπεδωτικη υποκουλτουρα και πανθρησκεια, αντιθετη με την Αποκαλυψη του Θεου εν Χριστω.

3. Ελεγχομενο διαπλανητικο ολοκληρωτισμο, με απολυτο ελεγχο παραγωγης-καταναλωσης πορων κατα το δοκουν.

3. Παμφθηνα εργατικα χερια, και νεοπτωχο-κοινωνιες χωρις πλεον τα κατακτημενα με θυσιες εργατικα και αλλα δικαιωματα.

4. Καταργηση μεσαιας ταξης που εσκουσε καποιο ελεγχο στην τραπεζικη και πολιτικη υπερεξουσια, και ανοιγμα ψαλιδας,
μεταξυ των δυο ακρων, των κατεχοντων, και των νεο-πενητων που θα εξαρτωνται αμεσα απο προνοιακα επιδοματα μοναχα επιβιωσης.
Ετσι ελεγχονται και περιοριζονται στα βασικα κινητρα επιβιωσης οι μαζες, και δεν εχουν χρονο και κουραγιο για περαιτερω δημοκρατικες ασχολιες.

5. Απο-προσωποποιηση του ανθρωπου, και απορροφηση της υπαρκτικης του ιδιαιτεροτητας, μεσα σε εναν αμορφο χυλο αριθμοποιημενων ατομων.

6. Ανεστιοτητα του ανθρωπου, αφου δεν θα εχει σημειο αναφορας το πολυβασανισμενο και συκοφαντημενο τριπτυχο-θεμελιο: πατριδα-πιστη-οικογενεια, που τοσο χλευαστηκε και πολεμηθηκε, σκοπιμως εδω και δεκαετιες, απο την κουλτουρα του μηδενισμου.

Εναν ανεστιο ανθρωπο, οντολογικο μηδενιστη, αθρησκο, και απατρι, χωρις θεμελιο και νοημα ζωης, τον κανεις ευκολα οτι θελεις,
τον χειριζεσαι οπως θελεις, κουνωντας μονο επιδεξια το σκοινακι απο το οποιο συγκρατειται.

Τον αρχετυπο φοβο της κενης του υπαρξεως, τον τρομο του θανατου.

Καθως δεν ειναι προθυμος να θυσιαστει για τιποτα και κανεναν, καθως επισης δεν εχει καμμια μεταφυσικη αναφορα,
παρα μονο ζει σαν κοινωνικο εντομο, με μονη αναφορα το:"να περναμε καλα", ειναι ολοτελα χειραγωγισιμος.

Αυτοι ειναι οι κεντρικοι στοχοι του τελικου προγραμματος: Eνας "πολιτισμος", μια "θρησκεια", μια αρχη και εξουσια.

Και εναποκειται στον καθενα να αντισταθει με πνευματικο και χριστιανικο τροπο.

Ακομα και εαν το παιχνιδι ειναι χαμενο, -που δεν ειναι καθως ολα ειναι δυναμικα και ανοιχτα στην ιστορια-,
ο Χριστος θα αξιολογησει και θα επιβραβευσει το καθε προσωπο, συμφωνα με τις δυνατοτητες και τις συνθηκες μεσα στις οποιες,
κληθηκε να ζησει και να αγωνιστει. Επιβραβευεται ο αγωνας και οχι η τυχον νικη, αφου νικη ειναι μονο η ζωη εν Χριστω,
δηλαδη η νικη κατα του θανατου και του διαβολου.

Κανεις δεν θα αδικηθει, και κανεις δεν θα αρπαχθει απο το κακο και τον αιωνιο θανατο, εαν δεν το προσυπογραψει ο ιδιος.

Οποιος θελει και αγωνισθει να σωθει, ειναι ηδη σεσωσμενος εν Χριστω.

Οχι φυσικα αφελως απο κανενα αφελη προτεσταντικου τυπου "απολυτο προορισμο" η ανατολικου τυπου "καρμικο" γιγνεσθε,
αλλα επειδη η Χαρις του Θεου, δεν θα τον αφησει ποτε μονο και αβοηθητο,
εφοσον εχει καταθεσει ειλικρινα και απαξ, την προαιρεση του να σωθει εν Χριστω.

Ο αγωνας, ακομα και εαν δεν οδηγησει σε μια ορατη νικη, κοσμικη-ιστορικη-κοινωνικη,
οδηγει παντα σε σωτηρια και υιοθεσια εν Χριστω, του ολου του ανθρωπου, ψυχοσωματικα.
"ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν."

Άβαταρ μέλους
kimon
Απλό Μέλος
Απλό Μέλος
Δημοσιεύσεις: 17
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 07, 2008 8:00 am
Τοποθεσία: Θεσσαλονικη

Re: Ι. Μονή Διονυσίου Α.Ο.

Δημοσίευση από kimon »

Αναγωγή ή όχι σε προφητεία βλέποντας τα γεγονότα στο Παρίσι και την υπόλοιπη Γαλλία δεν το θεωρώ και απίθανο να γίνουν τα πράγματα όπως είναι κατατεθειμένα από τον Θεόκλητο τον Διονυσσιάτη.

Συμφωνω σχεδόν απόλυτα με τον dionysisgr καθως τελευταία ακούω τις ομιλίες του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτηληναίου στην Π. Διαθήκη και τα τελευταία θέματα είναι του προφήτη Ιεζεκιήλ και του προφήτη Ησαΐα και τολμώ να πω πως τρέμω γιατί κι εμείς σαν λαός κάνουμε ακριβώς αυτά για τα οποία τιμωρούσε τότε ο Θεός τον Ισραήλ.

Βέβαια μην ξεχνάμε και το όλο σχέδιο όπως σημειώνει ορθά και πάλι ο dionysisgr περί ενιαίας κυβέρνησης,θρησκείας κλπ πράγματα προφητευμένα πριν περίπου λίγο λιγότερο από 2000 χρόνια.

Οπότε γρηγορούμε και προσευχόμαστε

Άβαταρ μέλους
Μ.Δ.Κ.
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1225
Εγγραφή: Τετ Ιουν 16, 2010 11:55 am

Re: Ι. Μονή Διονυσίου Α.Ο.

Δημοσίευση από Μ.Δ.Κ. »

Μακάρι αυτά που έγραψαν οι προηγούμενοι όσον αφορά σε μεγάλο βαθμό τις αιτίες, που έχουν σαν συνέπεια το καταστάλαγμα του ιστορικού γίγνεσθαι απο αρχής έως άρτι, να είχε γίνει κοινός τόπος στη σκέψη όλων των ανθρώπων.
Αληθές είναι το πραγματικό, και Αλήθεια ο ίδιος ο Κύριος, μόνο Αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει.

Άβαταρ μέλους
Captain Yiannis
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 3182
Εγγραφή: Τετ Νοέμ 19, 2008 12:34 am

Re: Ι. Μονή Διονυσίου Α.Ο.

Δημοσίευση από Captain Yiannis »

vasilisalt έγραψε:Η μόνη μου διαφωνία ειναι η αναγωγή σε προφητεία.
Γιατι καθε άποψη μοναχού να ειναι προφητεία;
Δεν μπορεί να εχει άποψη ο μοναχός;
Επί της ουσίας το θεμα των μεταναστών ειναι τεραστιο πρόβλημα.
Και για εμάς και για Ιταλία, Ισπανία και ως ένα σημείο Γαλλία.
Μεγάλο θεμσ πραγματι
Ίσως να έχεις δίκιο Βασίλη,
πάντως έτσι "συνηθίζετε" να αποκαλούνται,
οι λόγοι μεταστάντων ενάρετων Γερόντων
..ως "του Κυρίου συνεργούντως" ...στις όποιες εκφάνσεις της ζωής των. :smile:
Κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς δεν θα πρέπει να απαιτεί από τους άλλους τελειότητα.
Όλοι ως ατελείς πορευόμαστε και με ατέλειες συμπορευόμαστε.
Η τελειότητα δεν ανήκει στους ανθρώπους παρά μονάχα στον Θεό.

Άβαταρ μέλους
dionysisgr
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 4277
Εγγραφή: Τρί Φεβ 12, 2008 9:00 am
Τοποθεσία: Νικαια

Re: Ι. Μονή Διονυσίου Α.Ο.

Δημοσίευση από dionysisgr »

Κατα βαση και η αιτιαση του Βασιλη, αλλα και οι διευκρινισεις του Καπετανιου, ειναι ορθες περα για περα.

Αφενος γιατι εχει παραφραστει το νοημα της προφητειας, με την παροδο του χρονου, και εχει γινει στην καθομιλουμενη,
συνηθεια να αποδιδεται σε καποιον που διαμορφωνει μια εκτιμηση-αποψη, για το εγγυς μελλον, η λεξη "προφητικος", σχεδον δημοσιογραφικα.

Ιδιως δε οταν δικαιωνεται, λεμε συχνα:"Να, τα λογια του αποδειχθηκαν προφητικα!".

Απο την αλλη, οι ανθρωποι που αφιερωσαν την ζωη τους στην προσευχη και την κοινωνια με τον Ζωντα Κυριο,
ασφαλως εχουν δεχθει χαρισματα και ευλογιες, που φυσικα διαφερουν ανα προσωπο, και μετοχη, αλλα μεσα σε ολα αυτα,
σαφως περιεχεται και το χαρισμα της πνευματικης κοφτερης ματιας, που μπορει να τεμνει τον χρονο και να προλεγει συμβαντα,
με αποκλειστικο ομως κριτηριο, την "καταγγελια" (ο ορος εδω με το βιβλικο του υποβαθρο), της παρουσιας του Θεου,
και της ανταποδοσεως των προσωπικων η συλλογικων επιλογων, κατα τον πνευματικο νομο.

Οταν η προφητεια, εξαντλειται στην τρομολαγνεια, στον εντυπωσιασμο, στην αγρα οπαδων, στην ταχα κληση μεσω του ενστικτου του φοβου των αθεων στην πιστη, (εντελως λαθος η τακτικη αυτη, πετυχαινει παντα επιπολαια αποτελεσματα), τοτε δεν συναδει με τον αληθη ορισμο της.

Μπορει να μην ειναι Προφητες καποιοι, με την Βιβλικη εννοια, δηλαδη την συνεργεια στην εκδιπλωση του σχεδιου της Θειας Οικονομιας,
ως καλουντες τον λαο σε μετανοια και στερεωση στην οδο του Κυριου, ως καταγγελοντες το θελημα και την παρουσια του Θεου, αιωνες πριν,
και μαλιστα με καθε ακριβεια, αλλα εντουτοις αρθρωνουν λογο προφητικο, κατα το μετρο της εποχης μας.

Αρκει βεβαια να μην γινεται καταχρηση του ορου, και καταντα γραφικο να βγαινει οποιος φορα σχημα η ρασο, και οτι λεει ειναι λογος προφητικος.

Αλλα αυτο επαφιεται, ουτως η αλλως στην θεολογικη-εκκλησιαστικη παιδεια του καθενος και την ευαγγελικη του καταρτιση.

Δεν μπορουμε να το επιβαλλουμε, ασφαλως υπαρχει εντονο το στοιχειο του λαϊκισμου και του απλοϊκου με την κακη του εννοια,
στο σωμα της Εκκλησιας, καθως και ενα ποσοστο ενδιαθετου-ανεπιγνωστου παγανισμου-δεισιδαιμονιας, ιδιως στις μεγαλυτερες ηλικιες.

Μακαρι να ηταν αυτα τα μονα ελαττωματα μας..

Ομως και παλι, δεν ειναι καθοριστικα ολα αυτα, ο Κυριος μακροθυμει, και αντιπαρερχεται τις ανθρωπινες αδυναμιες.

Απειρως καλυτερα ειναι να βρισκεται καποιος μεσα στην σωστικη λεμβο που λεγεται Εκκλησια, εστω και με λαθος σε καποιες αποψεις,
(καθως αυτο διορθωνεται εν καιρω),
παρα να μενει μονιμως εξω απραγος, και βαδιζοντας προς βεβαιο πνιγμο, αναζητωντας εναν στειρο ορθολογισμο και το απιαστο ονειρωδες τελειον του καθε πραγματος, πραγμα που συνιστα την τελεια διαβολο-παγιδα, για να μεινει εξω του Νυμφωνος Χριστου.
"ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν."

Απάντηση

Επιστροφή στο “Το Αγιο Όρος”